1 2 3

Instalacje RTV, WLAN, LAN

 

Projektujemy i wykonujemy infrastrukturę kablowych sieci komputerowych oraz sieci bezprzewodowych we wszelkich rodzajach obiektów: w domach mieszkalnych, domkach letniskowych, na terenach obiektów przemysłowych i handlowych, w kamienicach, w budynkach zabytkowych, w biurowcach itp.

 

Nasze instalacje wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i standardami zachowując jednocześnie wysoki poziom estetyki. Instalacje poddawane są pomiarom i testom sprawdzającym zgodność ich parametrów z normami określonymi przez producenta systemu, co zapewnia prawidłowe funkcjonowanie oraz umożliwia uzyskanie gwarancji.

 

Nasze instalacje oparte są na komponentach najwyższej jakości, co zapewnia sprawne działanie systemu w długim okresie czasu i udzielenia gwarancji na wszystkie pasywne elementy.

 

Wykonujemy instalacje korzystające z sygnałów przesyłanych drogą naziemną - instalacje RTV. Nasze usługi kierujemy zarówno dla prywatnych domów jednorodzinnych oraz innych obiektów wykorzystujących zbiorcze instalacje RTV dla większej liczby odbiorców (np. domy wielorodzinne, bloki).

Instalatorstwo Elektryczne
Adam Chychłowski
05-282 Strachówka, ul. Nowa 15
tel.:602-11-38-12
e-mail: